Chcem
cenovú
ponuku

Realizácia zateplenia – dôležitosť kvalitnej realizácie

Samotná realizácia zateplenia je rovnako dôležitá ako použitý izolačný materiál a ďalšie komponenty zateplenia. Vzhľadom na náročnosť celého procesu zateplenia fasády odporúčame jeho realizáciu prostredníctvom realizačnej firmy.

Jednak Vám odpadne kopa starostí, ktoré na seba preberá realizátor, ale predovšetkým má s danou prácou skúsenosti, pozná postupy, úskalia, má vybavenie, školený personál a pod.

Na druhej strane je dobré mať kontrolu, vedieť čo sa na stavbe deje a dopredu si realizátora preveriť.

Čo môže nesprávne prevedená izolácia spôsobiť?

Nevhodne a nesprávne prevedené zateplenie dokáže pokaziť aj dobrú izoláciu. Aby ste sa vyhli škode a budúcemu prerábaniu, odporúčame nechať realizáciu na odborníkov a realizačnú firmu si starostlivo vybrať.

Studené steny

Vlhké fľaky a plesne v okolí okien a balkónov

Estetické chyby – pukliny, bubliny, opadaná omietka

Tepelné mosty, vykresľovanie kotiev, úniky tepla a iné

Referencie

Preverte si referencie minimálne za posledné tri roky z podobných stavieb.

Odporúčame osobne si overiť kvalitu prác ukončených a rozpracovaných zákaziek (papier často znesie veľa), prípadne sa opýtať na spokojnosť majiteľov domov, ktorým firma zateplenie v minulosti robila.

Cena realizácie

„Bez papiera“ a záruky
vs.
S
o zmluvou a zárukou

Aj keď sa môže zdať ako výhodné, “ušetriť na DPH”, keď vám firma zrealizuje zateplenie “bez papiera”, dostávate sa do rizika v prípade chýb realizácie. Nemáte ani doklad o zaplatení, nehovoriac o zmluve o dielo, podmienkach dodávky, prevzatia záruky a pod.

Odporúčame nechať si urobiť cenovú ponuku za jednotlivý materiál, prácu, prenájom lešenia a pod. Spísať zmluvu o dielo s presnými podmienkami a nechať si vystaviť daňový doklad.

Majstri “bez papiera” často používajú nekvalitný zatepľovací materiál (ak si ho nezabezpečujete sami). Nepoužívajú doplnky izolačného systému, nedodržiavajú nevyhnutné postupy.

Drahší majstri sú školení, certifikovaní, používajú správny materiál (vhodné lepidlá, sieťky a pod.) a osvedčené postupy.

Technické a personálne zázemie

Kvalitná robota sa dá urobiť len s kvalitne zaškolenými pracovníkmi, ktorým sa chce vzdelávať a zlepšovať, používajú kvalitný materiál a vhodné náradie.

Rýchlosť realizácie je rovnako dôležitá. Ceny materiálov rýchlo stúpajú, narastajú Vám náklady na prenájom lešenia, a neustále ste pri prácach dočasne obmedzovaní.

Práce by mali zahŕňať aj súvisiace klampiarske práce, sanáciu balkónov, úpravu a inštaláciu bleskozvodu kvôli záruke na celé dielo.

Na materiáli naozaj záleží!

Prv ako si zvolíte realizátora, je dobré mať jasno v materiáli, akým chcete zatepľovať. Niektorí realizátori Vás budú “tlačiť” do pre nich výhodného materiálu, ktorý vedia dodať lacno, vedia na ňom dobre zarobiť a pod. Nemusí však byť aj pre Vás najvýhodnejší.

Je dobré si urobiť prieskum trhu, zistiť si informácie a nenechať sa zbytočne ovplyvniť pri výbere.

Ak Vám napr. záleží na zdraví, či ekológii, nenechajte sa prehovoriť a zvolte si materiál, ktorý je prírodný, dýcha – netvoria sa plesne, je ekologický atď., hoci Vám realizátor môže ponúkať lacnejšiu alternatívu, či menšiu hrúbku a pod.

Zároveň trvajte na funkčnom zateplení s použitím všetkých súvisiacich prvkov systému: výrobcom izolačného materiálu odporúčané lepidlá pre daný materiál, vhodné sieťky, kotvy a pod.

Uvažujete nad zatepľovaním svojpomocne?

Jedným z hlavných dôvodov zatepľovania svojpomocne je šetrenie na nákladoch na realizáciu – práca realizačnej firmy.

Zatepľovanie fasády je náročný proces a treba pri ňom dodržať viaceré dôležité zásady, pracovný postup, dbať na detaily. 

Aj na vonok malé nedostatky spôsobujú veľké problémy (napr. malé škáry a nedotiahnuté detaily spôsobujú vznik tepelných mostov a úniky tepla = nefungujúce zateplenie).

Ide o investíciu, ktorá má priniesť pohodlie v obydlí (teplo v zime a chlad v lete) a zároveň šetriť finančné prostriedky na vykurovanie. Pokiaľ dôjde k nesprávnej realizácii, aj dobre zvolená kvalitná izolácia nebude správne fungovať

Preto odporúčame radšej využiť realizačné firmy, aby ste zateplením naozaj ušetrili a všetko fungovalo.

Kontaktujte poradcu

Poradíme a pomôžeme ván v každej fáze vášho projektu zateplenia.